ОШ "Вук Караџић" Витошевац
Децу учимо како да мисле, а не шта да мисле
Education template  

Упис првака

Упис првака у  школској 2024-25. години
 
Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2024/2025. годину обавити у времену од 01. априла 2024. до 31.маја 2024. године.
Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гл. РС” бр.88/2017, 27/2018-други закон, 27/2018(II) други закон, 10/2019, 6/2020, 129/2021, 92/2023 у први разред се уписују деца рођена 2017. године и деца рођена до 28.02.2018. год.
Упис у први разред школске 2024/25. године обављаће се електронским путем.
Родитељ или други законски заступник детета које се уписује у први разред основне школе за школску 2024/25. годину врши упис преко Портала еУправа (https://euprava.gov.rs).
Упис ученика у први разред, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 1.априла до 31.маја 2024. године. Истог дана који одаберете ће педагог или психолог извршити тестирање ученика.
Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику. Потврде о обављеном обавезном предшколском програму доставиће накнадно по добијању из предшколске установе, приликом тестирања код педагога или психолога. И лекарско уверење прибавља се по службеној дужности, електронским путем. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код лекара из приватне праксе, биће потребно да га родитељ или други законски заступник донесе у школу. Молимо вас да у складу са тим приликом Електронског уписа заказујете термине за тестирање деце у понуђеним датумима по обављеним здравственим прегледима.
Уколико родитељ нема могућности да искаже заинтересованост за упис детета на овај начин, не доводи се у питање упис детета у први разред који територијално припада школи, упис се обавља у школи.
Ради електронског уписа ученика, потребно је да родитељ има код себе личну карту и матични број детета.
Све додатне информације везане за упис ученика у први разред можете добити од особља школе на телефон 037/845147 и 037/845151 сваким радним даном.
Све неопходне информације налазиће се на насловној страни сајта школе.
 
Директор школе
Вера Крстић

Упис првака  (школска 2024-25. година)
 
Обавештење
 
Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2024/2025. годину обавити у времену од 01. априла 2024. до 31.маја 2024. године.
Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.
Родитељи чија деца не живе на територији школе могу поднети захтев за упис детета у школу секретару школе.
Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси захтев изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис. Захтев можете предати сваког дана код секретара школе. 
Све додатне информације везане за упис ученика у први разред можете добити од особља школе на телефон 037/845147 и 037/845151 сваким радним даном.
Све неопходне информације налазиће се на насловној страни сајта школе.
 
Директор школе
Вера Крстић

Упис деце у први разред основне школе у школској 2023/24. години
 
Упис деце у први разред основне школе у школској 2023-2024. години обавезан је за сву децу рођену од  1. марта 2016. до 28. фебруара 2017. године. Упис ће се вршити од 1.априла 2023.године преко Портала е-Управа (Услуге → Образовање → е-Заказивање термина у ОШ).
У нашу ОШ “Вук Караџић” Витошевац, Омладинска број 11, 37213 Витошевац, уписују се сва деца која имају пребивалиште у околини школе.
Деца рођена између 1. марта  и 31. августа 2017. године, а чији родитељи желе да она ПОЂУ РАНИЈЕ У ШКОЛУ, могу да се од 1.4.2023. године пријаве психологу школе на број телефона 037/845151, ради договора о термину за проверу спремности за полазак у први разред.
У школу се може уписати и  ДЕТЕ СТАРИЈЕ ОД 7 ГОДИНА, рођено пре 1.3.2016.године уз мишљење Интерресорне комисије о одлагању поласка у школу за претходну годину. Пријава уписа старије деце такође се врши од 1.4.2023.године код секретара школе.
Деца са тешкоћама у развоју се такође уписују у први разред уз мишљење Интерресорне комисије о додатној подршци у образовању. 

 
ОБАВЕШТЕЊЕ
 за родитеље будућих првака који територијално не припадају нашој школи:

 
      Поштовани родитељи,
1. Потребно је да доставите молбу школи за упис свог детета у први разред;
2. Молбу предајете секретару школе, радним данима у периоду од 10:00 до 15:00 часова. Рок за предају молби је 01.02.2023. године.
3. У молби обавезно напишите свој број телефона како бисмо могли да Вас контактирамо.
4. Молбе ће бити решаване почетком јуна, тако да ћете о исходу бити обавештени након тога.

 
ПРИЈАВА ЗА УПИС ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ПРЕКО ПОРТАЛА е-УПРАВА
 
Упис деце у први разред родитељи / други законски заступници који су грађани Републике Србије врше  електронским путем од 1.4.2023. године преко Портала е-Управа  покретањем услуге е-Заказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ.
Да би извршили упис потребно је да:
-Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску идентификацију 
eID.gov.rs
-Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → е-Заказивање термина у ОШ)
-Закажете термин тестирања детета у нашој школи. Након ваше е- пријаве за тестирање детета, школа ће по службеној дужности прибавити потребна документа за упис  – извод из матичне књиге рођених, пријава пребивалишта, лекарско уверење о спремности за полазак у први разред као и потврда о похађању програма предшколског васпитања и образовања.
Напомена 1: Термин можете да откажете 24 часа раније. Уколико не откажете термин и не дођете у заказаном термину у школу, систем Вам неће дозволити да наредних 14 дана резервишете нови термин за упис и тестирање детета у основну школу електронским путем. У том случају, родитељи ће морати директно да се обрате школи и закажу нови термин.
Напомена 2: Уколико имате додатна питања и недоумице у вези са заказивањем термина, обратите се секретару школе сваког радног дана од  10:00 -15:00 часова у школи.Упис ученика у први разред (школска  2022/2023. година)
 
Обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2022/2023. годину обавити у времену од 01. априла 2022. до 31.маја 2022.године.
Према чл. 18. Закона о основама система образовања и васпитања (''Сл.гл. РС” бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон, 6/2020 и 129/2021) у први разред се уписују деца рођена 2015. године и деца рођена до 29.02.2016. године.
Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.
Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете, о чему подноси захтев изабраној школи од 01.12.2021. године.
Упис у први разред школске 2022/23. године обављаће се електронским путем.
Родитељима или другим законским заступницима детета које се уписује у први разред основне школе за школску 2022/23. годину биће од 21.03.2022. године до 31.05.2022.године доступна могућност да електронским путем закажу термин за упис и тестирање преко Портала еУправа (https://euprava.gov.rs). Уколико се родитељ одлучи да позове школу, овлашћено лице школе ће заказати тестирање детета у име родитеља.
Упис ученика у први разред, у складу са заказаним терминима, обавља се у периоду од 1.априла до 31.маја 2022. године. Истог дана који одаберете ће  психолог извршити тестирање ученика.
Родитељи приликом уписа не подносе ниједан документ у папирном облику. Изузетно, ако је лекарски преглед обављен код лекара из приватне праксе, биће потребно да га родитељ или други законски заступник донесе у школу. Молимо вас да у складу с тим приликом Електронског уписа заказујете термине за тестирање деце у понуђеним датумима по обављеним здравственим прегледима.
Ради електронског уписа ученика, потребно је да родитељ има код себе личну карту и матични број детета.
Министарство просвете, науке и технолошког развоја обезбедило је подршку родитељима у вези са заказивањем термина за упис и тестирање детета. Сва питања и недоумице у вези са заказивањем термина могу се поставити на контакт телефон: 0117350557.
Контак телефон школе: 037/845147 и 037/845151
Све неопходне информације налазиће се на насловној страни сајта школе.

 
Директор школе
Вера Крстић


ОБАВЕШТЕЊЕ
о упису ученика у први разред за школску 2021/2022. годину

 
Поштовани родитељи,
обавештавамо Вас да ће се упис деце у први разред основне школе, за школску 2021/2022. годину обавити у периоду од  1. априла до 31.маја 2021. године у секретаријату школе, сваког радног дана од 8 – 14 часова.
У први разред основне школе за школску 2021/22. годину уписују се:
*редован упис
-деца рођена од 1. марта 2014.-28.фебруара 2015. године
*превремени упис
-деца рођена од 1.марта 2015. до 31. августа 2015. године
Школа је дужна да упише дете које има пребивалиште на подручју школе.
Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, а у складу са просторним могућностима школе. Родитељ подноси  захтев изабраној школи  до 01.02.2021. год. , у складу са чланом 55. став 19. Закона о основном образовању и васпитању.    (,Сл.гл. РС,, бр.55/2013, 101/2017, 10/2019, 27/2018-др.закон). У захтеву треба да буде наведено име и презиме детета, датум рођења , адреса пребивалишта,  име и презиме родитеља/другог законског заступника, телефон и меил адреса родитеља као и разлог уписа детета у нашу школу.  Неблаговремене захтеве Школа неће разматрати.

Упис ученика у први разред школске 2021/22. године вршиће се електронским путем.
На порталу е Управа биће доступна  услуга Исказивање интересовања за упис детета у основу школу  (о датуму приступа порталу бићете благовремено обавештени преко сајта школе).
Родитељи приликом уписа не подносе документа. Извод из матичне књиге рођених, потврду о пребивалишту детата ,  лекарско уверење (потврда о здравственој способности детета за упис у школу) и уверење о завршеном припремном предшколском програму, прибавља школа приликом е-уписа (електронским путем из службених евиденција РС), а на основу писане сагласности родитеља/другог законског заступника (школи се стављају на увид лична документа са јмбг за дете и једног родитеља).
 
Нове информације о упису ученика које будемо добијали од надлежних институција биће доступне на  сајту школе.

 
ИНФОРМАЦИЈА ЗА РОДИТЕЉЕ
у вези са еЗаказивањем термина за упис и тестирање детета у ОШ 
 
 
И ове године родитељи / други законски заступници који су грађани Републике Србије могу електронским путем да закажу на Порталу еУправа термин за упис и тестирање детета у основну школу покретањем услуге еЗаказивање термина за упис и тестирање детета у ОШ.
Потребно је да:
  • Будете регистрован корисник, односно имате креиран налог на државном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs
  • Покренете услугу на Порталу еУправа (Услуге → Образовање → еЗаказивање термина у ОШ)
  • Закажете термин у школи којој Ваше дете територијално припада
Приликом уписа није потребно да прилажете документа, јер ће их школа прибавити по службеној дужности, и то:
  • Извод из матичне књиге рођених
  • Уверење о пребивалишту
  • Уверење о похађању припремног предшколског програма
  • Потврду о обављеном лекарском прегледу – лекарско уверење*
* Изузетак је само лекарско уверење уколико сте преглед обавили код приватног лекара.

Напомена 1: Термин можете да откажете 24 часа раније. Уколико не откажете термин и не дођете у заказаном термину у школу, систем Вам неће дозволити да наредних 14 дана резервишете нови термин за упис и тестирање детета у основну школу електронским путем. У том случају, родитељи ће морати директно да се обрате школи и закажу нови термин.

Напомена 2: Уколико имате додатна питања и недоумице у вези са заказивањем термина, обратите се контакт центру на 011/73-505-57. Телефонска подршка доступна је од 22. марта 2021. године и током трајања уписа у основне школе сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

 

*****************************************************************


ИСКАЗИВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД ОСНОВНЕ ШКОЛЕ "ВУК КАРАЏИЋ" ВИТОШЕВАЦ

Ова услуга служи за исказивање интересовања за упис Вашег детета у основну школу, док ће се упис и тестирање детета обавити накнадно. Имајући у виду ванредне околности, Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће накнадно одредити датум почетка уписа, о чему ћете бити обавештени и моћи ћете заказати термин за упис и тестирање. Услуга је доступна од 1. до 30. априла 2020. године.

Поштовани родитељи,

Потребно је да у периоду од 1.4. до 30.4.2020. године искажете интересовање за упис детета у 1. разред наше школе.

То можете учинити преко:


1. платформе euprava.gov.rs

(уколико се определите за ову опцију прочитајте УПУТСТВО 1
 
                          или

2. преко мејла школе 

(уколико се определите за ову опцију прочитајте УПУТСТВО 2)

                           или

   СМС-ом или позивом на број 064 8867718

(уколико се определите за ову опцију прочитајте УПУТСТВО 2)


 
Желим вам добро здравље!

Директор школе,
Вера Крстић


 

Пројекат Наша Школа (nasaskola.rs) © Академија Филиповић
Нека права задржана. Администратори школа су одговорни за објављени садржај